บริษัท รันอะราวน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รันอะราวน์ จำกัด"

บริษัท รันอะราวน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รันอะราวน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รันอะราวน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบและจัดงานออแกไนเซอร์ อีเว้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รันอะราวน์ จำกัด


111 ซอยลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รันอะราวน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

111 ซอยลาดปลาเค้า 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท รันอะราวน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รันอะราวน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009470
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รันอะราวน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รันอะราวน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*