บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทั้งที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปและที่สามารถดาวน์โหลด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด


4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009500
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีเอ็มโอ ทีวัน เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*