บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด"

บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสอบบัญชีและให้บริการด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด


988/137 หมู่บ้านไทยวันดี ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด ตั้งอยู่ที่

988/137 หมู่บ้านไทยวันดี ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด

ได้แก่ 0105558009518
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สุพัฒน์การสอบบัญชีและภาษี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*