บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด"

บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสอบบัญชีและให้บริการด้านบัญชี ภาษี กฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด


988/135 หมู่บ้านไทยวันดี ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

988/135 หมู่บ้านไทยวันดี ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009526
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท การสอบบัญชีสุพัฒน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*