บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด"

บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด


639/12 หมู่บ้านเพชรเกษมวงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

639/12 หมู่บ้านเพชรเกษมวงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเค ไอดีไซน์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*