บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด"

บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด


8/40 ซอยรามคำแหง 157 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/40 ซอยรามคำแหง 157 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009542
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พ. พัฒน์พาณิชย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*