บริษัท รคคน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รคคน จำกัด"

บริษัท รคคน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รคคน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รคคน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รคคน จำกัด


8 ซอยพาสนา 2 ถนนเอกมัย ซอย 4 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รคคน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8 ซอยพาสนา 2 ถนนเอกมัย ซอย 4 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท รคคน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รคคน จำกัด

ได้แก่ 0105558009615
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รคคน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รคคน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*