บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายปลีก -ส่ง อุปโภค-บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


448/1 ถนนสุริวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

448/1 ถนนสุริวงค์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558009658
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีม พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*