บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด"

บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ส่องออกสินค้าประเภทอาหารทะเลตากแห้งทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด


498/41 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

498/41 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105558009674
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี แอนด์ เอ สยาม เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*