บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด"

บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำบัญชีและที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด


1431 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

1431 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558009682
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ป.กฏหมายและการบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*