บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด"

บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าปลีก-ค้าส่ง ผลิตภัณฑ์ของเครื่องดื่มทุกชนิด และเครื่องบริโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด


646/22 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน2) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

646/22 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน2) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558009691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท จุนยุง คอฟฟี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*