บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ค้าปลีกค้าส่ง พลาสติก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด


9/409 หมู่บ้านมัณฑนา รามอินทรา-วงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

9/409 หมู่บ้านมัณฑนา รามอินทรา-วงแหวน ถนนกาญจนาภิเษก แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558009704
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วีร์วิณ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*