บริษัท รายานี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รายานี จำกัด"

บริษัท รายานี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รายานี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รายานี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า จัดหาสินค้าทุกประเภทเพื่อส่งออก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รายานี จำกัด


359/56 ดีบุราคอนโด ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รายานี จำกัด ตั้งอยู่ที่

359/56 ดีบุราคอนโด ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท รายานี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รายานี จำกัด

ได้แก่ 0105558009721
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รายานี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รายานี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*