บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด


46/158 ซอยประชาอุทิศ 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

46/158 ซอยประชาอุทิศ 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009771
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเทอร์ไพร้ซวายด์ โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*