บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด"

บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการล้าง อัดฉีด ยานพาหนะทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด


153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด ตั้งอยู่ที่

153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด

ได้แก่ 0105558009798
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พลาเน็ท คาร์ วอช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*