บริษัท หก หนุมาน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท หก หนุมาน จำกัด"

บริษัท หก หนุมาน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท หก หนุมาน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท หก หนุมาน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และรายการอื่นๆที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ความบันเทิง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท หก หนุมาน จำกัด


8/68 ซอยลาดปลาเค้า 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท หก หนุมาน จำกัด ตั้งอยู่ที่

8/68 ซอยลาดปลาเค้า 77 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท บริษัท หก หนุมาน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท หก หนุมาน จำกัด

ได้แก่ 0105558009836
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท หก หนุมาน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท หก หนุมาน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*