บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การออกแบบติดตั้ง รับเหมา งานระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

402 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558009879
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิว.เอส. กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*