บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด"

บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด


147/3 คอนโดบ้านพร้อมพงษ์ สุุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

147/3 คอนโดบ้านพร้อมพงษ์ สุุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009887
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอมเพอร์แซนด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*