บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด"

บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทางด้านบัญชีทำบัญชีตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด


21/75 ซอยรามคำแหง 8 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

21/75 ซอยรามคำแหง 8 แยก 4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558009895
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดับบลิว แอนด์ ดับบลิว การบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*