บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด"

บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องอุปโภคอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด


555/6448 อาคารเดอะพาลาเดียม ห้องเลขที่ 448 โซนบี1 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/6448 อาคารเดอะพาลาเดียม ห้องเลขที่ 448 โซนบี1 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด

ได้แก่ 0105558009917
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีเคเค บีเอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*