บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด"

บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน จัดการหรือดำเนินการ ประเมินผล โครงการต่างๆ ทั้งทางด้านการก่อสร้าง วิศวฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด


318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

318/10-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009933
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีซอร์สเซส โกลว์ โซลูชั่นส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*