บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด"

บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าข้าวประเภทส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด


25 ซอยบางนา-ตราด 38 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

25 ซอยบางนา-ตราด 38 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558009950
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ตรีขวัญ บาร์ล็อกซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*