บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด"

บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินกิจการด้านอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าเป็นรายวันและรายเดือน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด


17 ซอยพาณิชยการธนบุรี 20 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

17 ซอยพาณิชยการธนบุรี 20 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558009968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เหมือนแท้ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*