บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด"

บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างทำความสะอาดอาคารโรงงานอาคารพาณิชย์อาคารคอนโดและสถานที่ราชการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด


4/9 หมู่บ้านคลัสเตอร์ เฮาส์ ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/9 หมู่บ้านคลัสเตอร์ เฮาส์ ซอยเคหะร่มเกล้า 78 แยก 1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010010
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สไปเดอร์ คลีนนิ่ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*