บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้าและจัดจำหน่ายรวมทั้งบริการเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด


261 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

261 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105558010044
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็นเจ อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*