บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด"

บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบ เขียนแบบ สิ่งพิมพ์ ใบปิด เอกสาร เพื่อการโฆษณาทางสื่อทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด


399/361 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด ตั้งอยู่ที่

399/361 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด

ได้แก่ 0105558010079
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ติ้งกาทีฟ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*