บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด"

บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด


106/1 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

106/1 หมู่ที่ 6 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท มิตเมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558010087
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มิตเมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*