บริษัท นูซีน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นูซีน จำกัด"

บริษัท นูซีน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นูซีน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นูซีน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ สื่อโฆษณา โปรดักชั่นเฮ้าส์ เอเจนซี่ ประชาสัมพันธ์ ออกแบบ วางแผนสื่อโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นูซีน จำกัด


119/355 ซอยนวมินทร์ 101 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นูซีน จำกัด ตั้งอยู่ที่

119/355 ซอยนวมินทร์ 101 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท นูซีน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นูซีน จำกัด

ได้แก่ 0105558010109
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นูซีน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นูซีน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*