บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารที่พักฯและงานก่อสร้างทุกชนิดรวมทั้งงานโยธาทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


45 ซอยวชิรธรรมสาธิต 66 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

45 ซอยวชิรธรรมสาธิต 66 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558010125
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ธรรมคิลป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*