บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด"

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด


93/9 อาคารฮอลีวูดสรีท ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

93/9 อาคารฮอลีวูดสรีท ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558010184
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซีย แปซิฟิค เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*