บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด"

บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายอาหาร เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด


991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น จี ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

991 อาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น จี ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด

ได้แก่ 0105558010206
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ ต๊าจ รอยัล อินเดีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*