บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด"

บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตนำเข้า-ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสำเร็จรูป-เครื่องดื่มชูกำลัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด


99/99 หมู่บ้านมัณฑนา ประชาอุทิศ 72 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

99/99 หมู่บ้านมัณฑนา ประชาอุทิศ 72 ซอยประชาอุทิศ 72 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด

ได้แก่ 0105558010214
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดามัน เบฟเวอเรจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*