บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด"

บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้านำเข้าส่งออกข้าวและพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด


877/3 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

877/3 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010222
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โปรไรซ์ เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*