บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด"

บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การให้บริการออกแบบและจัดงานบันเทิง งานแสดงสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ การกีฬา การจัดงานต่าง ๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด


89/253 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด ตั้งอยู่ที่

89/253 หมู่บ้านศุภาลัย วิลล์ หลักสี่-ดอนเมือง ซอยช่างอากาศอุทิศ 5 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด

ได้แก่ 0105558010231
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ครีเอทีฟ โซล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*