บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด"

บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด


808 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด ตั้งอยู่ที่

808 ซอยอ่อนนุช ถนนสุขุมวิท แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด

ได้แก่ 0105558010249
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สำนักงานวรศิลป์และเพื่อนทนายความและบัญชี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*