บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด"

บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงงานผลิตปาร์ติเคิลบอร์ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด


2/1 หมู่ที่ 9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/1 หมู่ที่ 9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด

ได้แก่ 0105558010273
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชียงไท่ปาร์ติเคิลบอร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*