บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การสั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด


2/1 หมู่ที่ 9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

2/1 หมู่ที่ 9 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

แผนที่บริษัท บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010290
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮัวซิง เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*