บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด"

บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ซื้อขาย โปรแกรมซอฟแวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด


889/171 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

889/171 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010320
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โลจิก ซอฟแวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*