บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ให้บริการจัดเตรียมสถานที่ในการประชุมสัมมนาภายในประเทศและภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด


598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ห้องเลขที่ 4 ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

598 อาคารคิวเฮ้าส์ เพลินจิต ห้องเลขที่ 4 ชั้นที่ 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558010338
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พอลล่าแอนด์ โค ดีเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*