บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด"

บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด


501 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด ตั้งอยู่ที่

501 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด

ได้แก่ 0105558010346
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิกกิ้งเบิร์ด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*