บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด"

บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเป็นผู้จัดการ บริหารจัดการภายใน โรงแรม คอนโดมิเนียม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด


199/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

199/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เวอร์ติคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558010354
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวอร์ติคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*