บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด"

บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด


49/423 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

49/423 ซอยนวมินทร์ 157 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010362
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคโน โฮลดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*