บริษัท บุญรวยทอง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บุญรวยทอง จำกัด"

บริษัท บุญรวยทอง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บุญรวยทอง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บุญรวยทอง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า เสาเข็ม วัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บุญรวยทอง จำกัด


45/57 ซอยเลียบคลองสอง 32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บุญรวยทอง จำกัด ตั้งอยู่ที่

45/57 ซอยเลียบคลองสอง 32 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท บุญรวยทอง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บุญรวยทอง จำกัด

ได้แก่ 0105558010371
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บุญรวยทอง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บุญรวยทอง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*