บริษัท น้องพลอย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้องพลอย จำกัด"

บริษัท น้องพลอย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้องพลอย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้องพลอย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้องพลอย จำกัด


72/34 ซอยงามวงศ์วาน 28 แยก 1-2 (พงษ์ดำริห์ 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้องพลอย จำกัด ตั้งอยู่ที่

72/34 ซอยงามวงศ์วาน 28 แยก 1-2 (พงษ์ดำริห์ 2) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท น้องพลอย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้องพลอย จำกัด

ได้แก่ 0105558010401
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้องพลอย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้องพลอย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*