บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 25,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิต ออกแบบ นำเข้า ส่งออก จัดหาจัดซื้อ จำหน่ายเครื่องจักร ส่วนประกอบและชิ้นส่วน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด


115 อาคารร่มโพธิ์ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ห้อง C-8 ชั้น 2 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

115 อาคารร่มโพธิ์ บิสซิเนส เซ็นเตอร์ ห้อง C-8 ชั้น 2 ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558010419
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ฮีโน่ เมคคานิคอล (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*