บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ยาสำหรับสัตว์ ทั้งภายในภายนอกประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด


244 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

244 ซอยรามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010451
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฟร์เบลส เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*