บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด"

บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 66,670,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเชื่อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด


140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703-1704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด ตั้งอยู่ที่

140 อาคารวัน แปซิฟิค เพลส ชั้นที่ 17 ห้องเลขที่ 1703-1704 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด

ได้แก่ 0105558010460
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*