บริษัท น้องเก้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท น้องเก้ง จำกัด"

บริษัท น้องเก้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท น้องเก้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท น้องเก้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในสถานที่

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท น้องเก้ง จำกัด


61 ตรอกวัดสวนพลู(เจริญกรุง42/1) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท น้องเก้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

61 ตรอกวัดสวนพลู(เจริญกรุง42/1) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท น้องเก้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท น้องเก้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558010486
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท น้องเก้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท น้องเก้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*