บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเช่า เซ้ง ซื้อ ตึก อสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาให้การแนะนำด้านการลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด


155/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

155/10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558010494
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*