บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด"

บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่ายปลีก-ส่ง นำเข้าส่งออก ถุงบรรจุสิ่งของทำด้วยวัสดุสังเคราะห์หรือวัสดุธรรมชาติ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด


198/2 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

198/2 ซอยอนามัยงามเจริญ 31 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558010516
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไทยแกรนด์แบ็กส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*